Akkorder er universelle

Akkorder er universelle

Det råder stor forvirring rundt arrangement av sanger & akkorder og det er noe jeg veldig ofte får spørsmål om. Derfor skal jeg klargjøre et par begreper og termer.

Det finnes ikke noe som heter ukuleleakkorder. Like lite finnes det gitarrakkorder og pianoakkorder.

Veldig forenklet: Et akkord er en samling gitte toner, satt sammen i henhold til en gammel internasjonal standard. De enkleste akkordene, som er vanligst i alt fra viser til popmusikk, er såkalte tre- og firklanger.
Et akkord tar ingen hensyn til hvilket eller hvilke instrumenter som spiller tonene. Det kan være flere instrumenter som spiller hver sine deler av dem. Det kan være stemmer i et kor som danner akkorden.

Står for eksempel akkorden A-moll å lese, kan altså dette akkorden spilles med alt fra en samling leirfløyter, til en ukulele eller en hel symfoniorkester.

En sang med såkalt akkordanalyse, altså tekst med akkorder over, som man kan finne i mengder av sangbøker, online og ikke minst ved mine kurs, kan altså spilles med alle tenkelige instrumenter.
Akkordanalyse kan også forekomme over noter. Prinsippet er det samme.

Arrangementene jeg bruker ved mine kurs inneholder altså ikke ukuleleakkorder. Ikke D- eller C-ukuleleakkorder, men akkorder. Verken mer eller mindre. Det finnes samlinger/floraer av akkorder som passer bedre til forskjellige instrumenter og dårligere til andre. For eksempel beveger C-stemte ukulelespillere, spesielt nybegynnere, seg rundt en viss samling akkorder, mens D-stemte beveger seg rundt en annen.
Dette skyldes i første rekke bekvemmelighet og at man ikke har lært seg så mange akkorder. Ikke at det skulle finnes akkorder som bare fungerer til C-stemt ukulele og ikke til D-stemt.

Akkordbokser og tabulatur er noe annet. Det er som regel her forvirringen og misforståelsene oppstår. Akkordbokser og tabulatur viser fingersettinger og grep og sier ingenting om hvordan det kommer til å låte.
Et akkordarrangement på en sang som også viser akkordbokser blir bundet, på en helt annen måte, til et spesifikt instrument. Kan være gitar, ukulele i den ene eller den andre stemmingen eller for eksempel mandolin.

Det går an å diskutere om akkordanalyse med akkordbokser er bra og pedagogisk. Mange synes det, også mange pedagoger og forlag. Mange synes ikke det. Jeg er en av dem. Nettopp fordi det "låser" arrangementet og gjør det vanskelig å bruke for annet enn et spesifikt instrument. I ukuleleverdenen er akkordanalyse med akkordbokser ekstra uheldig fordi det mange ganger ikke fremgår om det er for C- eller D-stemt ukulele. For en nybegynner kan det bli veldig forvirrende.

 

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.