Hvordan stemme en ukulele

Hvordan stemme en Ukulele

Det finnes ikke bare én måte å stemme ukulelen på. Ser man rundt i verden, forekommer forskjellige stemminger. Den som er internasjonalt mest vanlig, er den såkalte C-stemmingen. Men i Norden, og i visse deler av Europa, er også D-stemmingen vanlig. C-stemmingen er det aller mest vanlige på YouTube og lignende medier. Samtidig tar de fleste lærebøker i Norden utgangspunkt i D-stemming. Dette skaper forvirring. Samtidig finnes lignende forvirring, variasjoner og uenighet blant mengder av instrumenter og instrumentgrupper.

Stemme uten apparat:

Om du mangler stemmeapparat, ikke har tilgang til noe annet instrument, eller mangler et godt "musikkøre", er det likevel ikke umulig å stemme. I alle fall ikke hvis ukulelen er noenlunde stemt fra før.

Når ukulelen har ligget en stund, synker ofte stemmingen. Den tredje strengen har den minste tendensen til å synke i stemming, siden den er den løsest spent. Derfor kan man ofte ta utgangspunkt i den. Trykk ned den tredje strengens fjerde bånd. Nå skal den klinge likt som en løs andre-streng. Juster streng nummer to til de klinger som samme tone.

Trykk ned andre strengens femte bånd. Nå skal den klinge som en løs første streng. Juster streng nummer én til de klinger som samme tone.

Trykk ned fjerde strengens andre bånd. Nå skal den klinge som en løs første streng. Juster streng nummer fire til de klinger som samme tone. Nå stemmer ukulelen. I alle fall innbyrdes. Det holder for at du skal kunne komme i gang og spille.

Med stemmeapparat (tuner):

Tilhører du dem som sliter med å få din ukulele stemt til tross for at du eier et stemmeapparat? Lot det rent ut sagt bedre før du stemte? Nei, du er ikke alene. Nedenfor følger noen råd og punkter som kanskje letter for deg. Rådene er generelle, dvs. de fungerer omtrent likt, uavhengig av hva slags stemmeapparat du har. Eller hvilket strenginstrument du spiller på.

Skru med måte!
Ikke skru et halvt omdreining før du har funnet ut hvilken vei du skal skru! Ofte holder det med et kvartsving, kanskje et åttendedels sving. Om ikke det.
Forskjellige typer stemmeskruer har forskjellig utveksling, dvs. hvor mye du trenger å skru for at noe skjer.

Om du absolutt må skru en masse, skru da heller slik at du slakker strengen. For uansett om du stemmer med apparat eller med øret, opplever man det som regel lettere å høre når man treffer riktig tone om man starter under den og "leter seg oppover". Dessuten reduserer du risikoen for at strengen ryker, fordi du spenner den for hardt.

Spill på en streng om gangen. En stemmeapparat kan bare lytte til en streng om gangen. (Ok, det finnes unntak, men de er fortsatt dyre)
Lyder 2 eller flere strenger, vet ikke stemmeapparatet hvilken streng den skal lytte til, og da lar den være å stemme helt og holdent.
Vær oppmerksom på lyd rundt deg.

Det finnes hovedsakelig 2 typer stemmeapparater. Den "gamle typen" tar opp all lyd i rommet, mens den nye typen bare tar opp lyden fra den instrumentkroppen den er i fysisk kontakt med. Den "gamle typen" av stemmeapparater reagerer altså om det lyder noe ved siden av den tonen som skal stemmes. Et stille rom er å foretrekke. Knepp hardt og tydelig.
Mange knepper altfor løst på strengen som skal stemmes. Stemmeapparatet må tydelig kunne høre tonene den skal stemme. Ellers gir den ingen utslag. Altfor hardt anslag er ikke bra det heller.

Knepp og skru samtidig. Dette gjelder uansett om du stemmer med øret eller med apparat. Jo oftere du anslår strengen, samtidig som du skrur, jo raskere høres det når tonen havnet riktig. Eller feil. Stemmeapparatet er et hjelpemiddel - ingenting annet!
Uansett hvilken type stemmeapparat du bruker, må du være oppmerksom og faktisk vite hvilken streng du stemmer og vite hvilken tone den skal lyde som. En stemmeapparat vet ikke om du for eksempel stemmer fjerde eller tredje strengen. Stemmer du riktig tone, men med feil streng, er det like ille uansett!

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.