Kan c-stämda och d-stämda spela tillsammans?

Jag får ofta den typen av frågor. Jag får också ofta höra av elever att de läst och fått berättat för sig att det faktiskt inte går.
Det korta svaret på frågan är; ja, det är inga problem alls.

Att flera ukuleletyper/stämningar spelar ihop är inte märkvärdigare än att olika instrument spelar tillsammans.
Lite förenklat kan man säga att så länge var och en vet vad den håller på med och vet vilket instrument/stämning den spelar (vilket nästan bör ses som en självklarhet) så spelar det ingen roll att det krävs olika grepp, fattningar positioner etc för att spela en och samma ton eller ackord.
För en pianist som spelar ett A-moll i en sång spelar det alltså ingen roll alls att en gitarrist i samma orkester använder ett helt annat tillvägagångssätt för att spela samma ackord eller toner.
Samma är det för ukulelespelare.

Låt oss hålla oss kvar vid ackordet A-moll.
På en c-stämd ukulele spelar du A-moll så här;På en d-stämd ukulele spelar du så här; 
Det är två olika grepp, de klingar lite olika men båda motsvarar ett A-moll.
Så, så länge var och en spelar de ackord som står på pappret , i enlighet med sitt instrument och stämning spelar det ingen roll om ukulelen är c-, d-, g- eller a-stämd

Det som däremot blir problematiskt är när man blandar in ovanstående grafik/ackordboxar i ackord-analysen/besiffringen man spelar efter. Men det är egentligen en helt annan fråga.

Nyhetsbrev popup

Kontakt

HAR DU SPØRSMÅL ? 
Kurs: 
+47 92856729
kurs@nordiskukulele.no
Butikk::
+47 92661120
salg@nordiskukulele.no

Vårt nyhetsbrev

Registrer deg for å motta nyheter om våre kurs og ukuleler. Vi deler ikke adressen med noen andre.

nyheter på epost

Epost:

Fornavn:

Etternavn:


Sosiale medier

 

 

Facebook

Twitter    Instagram